Dirigent
  • Mats Backlund
Ordförande
  • Mattias Norén
Sekreterare
  • Peter Tjäder
Kassör
  • Henrik Ohlsson