Fredrik Kessler - Andrabas

Model.User.FullName

Andrabas, behövs det sägas något mer? ;-) Sångarbroder hösten 2014 till och med våren 2018. Manskörsfantast med gott om körvana! Var mellan 2015-2017 ordförande i CMB och har bland annat producerat jubileumet ht 2015. Hoppade även in som vice ordförande under 2018. Vi ses!