Bengt Kjellgren - Förstabas

Model.User.FullName

Bengt Olof Haraldsson Född den 22 oktober 1969 Kommer från Kristinehamn i Värmland Är doktorand i Nationalekonomi vid Göterborgs universitet Har tidigare sjungit i skolkörer Spelar klarinett och piano Började i CMB 1993 Skriver nu på sin avhandling i offentlig ekonomi samt undervisar på Handels i Götet. Är medlem i två körer: Frimurarkören i Göteborg samt Götiska Förbundets manskör.