Michael Linder - Förstabas

Model.User.FullName

Jag är en rookie när det gäller körsång men ser det som en utmaning och framförallt är det väldigt lustfyllt. Har tidigare jobbat som idrottslärare/fritidspedagog. Läser nu till gymnasielärare i svenska och idrott.