Martin Wallin - Andratenor

Model.User.FullName

Läser första terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Karlstad Universitet. Kommer ursprungligen från Östersund.