Joakim Sandström - Andratenor

Model.User.FullName

Studerar till civilingenjör i brandteknik vid LTU men har letat mig hem till lugnet i den Värmländska naturen för att lättare kunna slutföra min examen. Kärlek hade något med saken att göra också...