Tomas Ohlsson - Förstabas

Model.User.FullName

Jag kommer att vara borta under hela 2007 p.g.a. militärtjänst. Jag är tillbaka på våren 2008. Sjung bra under den tiden så att Leif blir nöjd.