Daniel Boström - Andrabas

Model.User.FullName

Daniel, läs: Birk Fd Ceremonimästare (2007) Från Uddevalla Leg. Narkos-sjuksköterska "Det gör detsamma var du stupar kavaljer, ty rosorna de glöda i dödens högkvarter. Det gör detsamma var du kommer när du dör, ty bekanta på bägge ställena du har." Del av uppdragsbeskrivning Inspicient: "Inspicienten ansvarar för att sångaren är klädd med noter". Vi kommer allt till den dagen då vi syr upp kostymer i noter.