Pär Döhlmark - Förstabas

Model.User.FullName

Född den 4 oktober 1964 Kommer från Karlskrona i Blekinge (har även rötter i Malung, Dalarna). Gammal matteekonom som också varit lärare ett antal år i matematik och italienska. Började i CMB hösten 1987 och var sekreterare under 1988-89. Bor i Karlstad och sjunger för närvarande även i Karlstads Kammarkör, Oratoriekören samt Frimurarkören. Före 1987 bodde jag bl.a. i Malung, Stockholm och Uppsala och var förstås köraktiv även där. I Karlstad sjöng jag i Norrstrands Motettkör i 15 år, bl.a. tillsammans med Erik och Annelise.