Erik Morén - Förstabas

Model.User.FullName

Stort tack till Karl Persson som frälst mig med Leif Norberg, Bengt Sändh, Leif Loket Olsson, Johnny Bode, Joelbitar och Ernst Hugo Järegård. Senaste tillskotten i min idollista (tack vare Karl Persson) är Ole Ivars, Tommy Seebache och den oförglömlige tyske gamla schlagersångaren/falsettylaren/joddlaren HEINO!!