Christer Clerwall - Förstabas

Model.User.FullName

Christer Clerwall Född den 8 april 1973 Kommer från Ösmo i Södermanland Läste programmet Multimediedesign 160p (numera heter programmet bara Multimedieprogrammet) ht-96 till vt-00. Var aktiv i CMB ht-97 till vt-99 i den underbara stämman 1:a-bas. Är idag verksam som universitetsadjunkt och doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.