Henrik Andrén - Förstatenor

Model.User.FullName

Tjena! Henrik heter jag och är en blivande gymnasielärare. Började i kören i januari 2004. Under 2 år (2005-2007)har jag varit Ceremonimästare i Sällskapet CMB. 2007-2008 satt jag som ordförande. Numera är jag stämfiskal i T1. Kommer från Mariestad i Västergötland och hyllar gärna mitt västgötska ursprung. Har rötter i västergötland sedan 1699 (inom 3 mils radie). "Stig upp med ymnighetshornet och töm det på Vätterns strand, men glöm ej att blanda i kornet Guds frid över Västgötaland" hmmm...men jag trivs trots allt rätt bra i Karlstad. Tack för det bröder, det är er förtjänst. "Är jag full, så vill jag lefva!!??"