Per Lindström - Andratenor

Model.User.FullName

Per Blomberg, 27, är sjuksyrra på csk, bor vid sjukhuset och ibland i viken, är dalmas, cyklar överallt, spelar gärna diverse instrument och trivs i karlstad. Är numer exil och det går bra.