Erik Algell - Förstatenor

Model.User.FullName

Kommer från Göteborg. Läste ekonomiprogrammet samt systemvetenskap på Karlstads Universitet Började i Sällskapet CMB hösten 2001. Var aktiv fram till sommaren 2007. Hann under min tid i kören både vara kassör och ordförande.