David Persson - Förstabas

Model.User.FullName

Född och uppvuxen i Karlskoga och formades där på den kommunala musikskolan, först som fagottist och senare som basist. Har som basist uppträtt på scener i både England och USA, och så Sverige förstås. Har ännu inte gjort något större genombrott som sångare... Började plugga till innovations- och designingenjör hösten 2000 och döptes in i CMB kort därefter.