Magnus Ståhl - Andratenor

Model.User.FullName

Gift Pappa Husägare Forskarstuderande Teknologie Licentiat Exilist Tacktavleinnehavare Inspicient emeritus Andretenor (CMB 1995-2003) Träningsperiodare Maltwhiskyälskare <CENTER><em>“Never steal another man’s wife, and never water another man’s whiskey.”</em> Irländskt ordspråk